Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja
[Rozmiar: 5911 bajtów]

DZIAŁANIA i TAKTYKA
PIONIERÓW
1939-1945

[Rozmiar: 5837 bajtów]
1939
-Walka o most w Tczewie (Pi.Btl. 41)
-Atak na linię schronów bojowych pod Mławą (Inf. Rgt. 151)
-Walki pod Mławą i przeprawa przez Narew pod Pułtuskiem (Pi.Btl. 11)
-Nocne zadanie pod Mławą (Pi.Btl. 11)
-Wysadzenie linii kolejowej pod Wolbromiem (VII AK)
-Zdobycie mostów przez Wartę pod m. Warta (Pi.Btl. 24)
-Przeprawa przez Wartę pod Mikołajewicami (Pi.Btl. 24)
-Natarcie na schron bojowy pod Sieradzem
-Zdobycie czołgów 7-TP pod Polesiem (1./Pi.Btl. 62)
-Natarcie na schron bojowy pod Osowcem (49 Inf.Div.)
-Rajd na most pod Szczucinem i przeprawa pod Pińczowem (VII AK)
-Pierwsze polskie pole minowe (2./Pi.Btl. 19)
-Zniszczenie drogi i linii kolejowej Warszawa-Modlin (1./Pi.Btl. 62)
-Atak na polski batalion piechoty pod Ziąbkami (3./Pi.Btl. 19)
-Przeprawa i budowa mostu przez Bzurę (3./Pi.Btl. 19)
-Bój pod Krasnobrodem (Pi.Btl. 8)
-Bój Batalionu Pionierów o Narol (VII AK)
-Szturm na cytadelę twierdzy brzeskiej - oczami Leutnanta (XIX Pz.Korps)
-Szturm na cytadelę twierdzy brzeskiej - oczami Gefreitra (2./Pi.Btl. 43)
-Walki pod Modlinem

Walki o Warszawę we wrześniu 1939 r.:
-Przełamanie pod Młocinami (Pi.Btl. 24)
-Szturm na Fort Piłsudskiego/Legionów Dąbrowskiego (2./Pi.Btl. 62)
-Zdobycie Fortu IX "Dąbrowskiego" (Pi.Btl. 88)
-Unieszkodliwienie czterech karabinów maszynowych (3./Pi.Btl. 10)
-Pionierzy w walkach miejskich w Warszawie (2./Pi.Btl. 62)

1940
-Pionierzy armii lądowej w walkach o Eben Emael (Pi.Btl. 51)
-Szturm na fort Chaufontaine
-Walki nad Kanałem Alberta
-Przeprawa przez Mozę i przełamanie pod Sedanem (2./Pz.Pi.Btl. 49)
-Walka o fort Boncelles
-Walka o fort d'Emoburg
-Walka o panzerwerk 505 - fort La Ferté (1./Pi.Btl. 171)
-Szturm na fort Boussois pod Maubeuge
-Zdobycie mostów przez Sekwanę pod Pont-sur-Seine (3. Pz.Div.)
-Przeprawa przez Mozę pod Monthermé (Pz.Pi.Btl. 57)
-Zdobycie mostu na Mozeli przez Leutnanta Danzera (Pz.Pi.Btl. 57)

1941
-Walki o pozycję Istibei na linii Metaxasa (Geb.Jgr.Rgt. 85)
-Szturm na schron bojowy linii Stalina (2./Pi.Rgt. 744)
-Saperzy zdobyli 25 "czerwonych" bunkrów (1941 r.)
-Przekroczenie Dźwiny (1941 r.)
-Walka o umocnienia pod Leningradem (Pz.Pi.Btl. 57)
-Rekord niemieckich saperów mostowych (1941 r.)
-Przed nami wróg - epizod z walk w ZSRR (Pz.Pi.Btl. 39)
-Pontonami i z drabinami szturmowymi przez Desnę (1941 r.)
-Obrlt. Georg Loos - Krzyż Rycerski za most (1./Pi.Btl. 152)

1942
-Miotacz ognia w kontrnatarciu 1941/42 r.
-Walka z czołgami zimą 1941/42 r. - raport
-Pionierzy forteczni nad brzegiem Kanału
-Pokonanie rowu przeciwpancernego pod Parpaczem na Krymie (11 Armia)
-Sprengtrupp na dalekich tyłach wroga.
-Tylko jeden most prowizoryczny (Pz.Pi.Btl. 4)
-Sturmpioniere w Stalingradzie, cz. I - podjeście do miasta
-Sturmpioniere w Stalingradzie, cz. II - walki w mieście
-Walki uliczne w Stalingradzie (audycja w jęz. niem., plik .mp3)
-Panzerknacker - niszczyciel czołgów
-Drogi z bali przez bagna i błota na północnym odc. frontu
-Minenpioniere - pionierzy minowi w Laponii

1943-1945
-Odbicie Gołdapi przez Niemców
-Walki o Hatten-Rittershoffen (1945 r.)
-Flammpanzerwagen w Ketzin (1945 r.)
-Rozminowywanie Danii - Minenkommando Dänmark (1945-1947)

Taktyka i regulaminy:
-Zadania Pionierów (Reibert für Pioniere, 1942 r.)
-H. Guderian: rola pionierów w walce oddziałów pancernych
-Rozpoznanie przeprawy (opis hipotetycznych działań)
-Zachowanie się podczas przeprawy (Pionierfibel)
-Taktyka pokonywania radzieckich pól minowych - Łuk Kurski 1943
-Szkolenie sternika łodzi szturmowej Sturmboot (fragment instrukcji, 1942)
-Zastosowanie jednostek Pionierów podczas walk we Włoszech (1943-1944)
-Użycie Mittlerer Flammpanzerwagen 251/16

Uwaga: Ze względu na brak lub małą liczbę kompleksowych opracowań dotyczących historii działań Pionierów niemieckich, a także trudność z dostępem do szerszych źródeł (np. dzienników jednostek) mogących być podstawą do ich opracowania, powyższe teksty to w większości tłumaczenia tekstów pochodzących z okresu II wojny światowej, znalezionych w różnorodnych publikacjach z tego okresu (prasa, książki, regulaminy, biuletyny wywiadowcze). Należy je traktować jak źródła historyczne i podchodzić do nich z należytym krytycyzmem.Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3